Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
Czy na wiatę garażową potrzebne jest pozwolenie?

Czy na wiatę garażową potrzebne jest pozwolenie?

Budowa na swojej działce budowlanej czy rekreacyjnej jakichkolwiek obiektów budowlanych może wymagać pozyskania przez właściciela pozwolenia na budowę. Czy będzie ono koniecznością dla osób planujących wybudowanie na swojej posesji wiaty garażowej?

Konstrukcja wiaty

Wiata garażowa jest tak samo popularnym rozwiązaniem dla parkowania swojego samochodu, jak i garaż. Jest tańsza w budowie i nie zajmuje tyle miejsca. Wystarczy tylko konstrukcja boczna, bez ścian, na której zostanie osadzony dach wiaty. Wielkim atutem, jaki przypisuje się wiatom garażowym jest to, że nie zawsze wymagają pozyskania pozwolenia na budowę. Można je stawiać bez zbędnych formalności, o ile inwestor spełni odpowiednie, ustawowo wskazane warunki.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę

Wiata garażowa może wymagać tylko zgłoszenia do urzędu, że będzie budowana. Taka formalność będzie wystarczająca, jeśli wiata będzie miała do 25 metrów kwadratowych powierzchni, co w zupełności powinno wystarczyć na stworzenie warunków do parkowania jednego samochodu osobowego. Wówczas, o ile łączna liczba takich niewielkich obiektów – wiat, altan i budynków gospodarczych nie przekracza na działce dwóch na każde 500 metrów kwadratowych, nie trzeba pozyskiwać pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić budowę wiaty w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta. W dokumencie tym należy podać rodzaj i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz szkic wiaty, jeśli będzie on wymagany przez urzędnika. Projekt ze wskazaniem, jak będzie wyglądała wiata garażowa może przygotować wyspecjalizowana firma, taka jak CGT Konstrukcje Stalowe.

Właściciel posesji zamierzający wybudować wiatę garażową nie może rozpocząć niezbędnych robót budowlanych wcześniej, niż po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy wiaty. W tym czasie urząd ma czas na wzniesienie sprzeciwu. Jeśli z kolei budowa wiaty garażowej nie rozpocznie się w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu oznaczać to będzie wygaśnięcie ważności zgłoszenia.

W przypadku wiat o powierzchni zabudowy większej niż 25 metrów kwadratowych, będzie ona wymagała pozwolenia na budowę. Wniosek o jego wydanie składa się w tym samym urzędzie, co zgłoszenie budowy obiektu. Konieczne jest załączenie do niego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego.